Bạn đã từng nghe qua cấu trúc bị động hay còn gọi là thể bị động hay không? Nếu bạn đã nghe qua nhưng chưa biết sử dụng thế nào thì hãy tham khảo bài viết sau.

Cách dùng passive voice

Thể bị động được dùng để nhấn mạnh người/vật mà hành động tác động vào, có nghĩa là chủ thể của hành động không quan trọng. Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng phân tích ví dụ dưới đây:

Ex: The table was moved to a new place.

=> Trong câu bị động trên thì người nói không quan trọng ai đã di chuyển cái bàn, chỉ nhấn mạnh cái bàn đã được di chuyển đi nơi khác.

Chính vì chức năng này mà thể bị động được sử dụng rất nhiều trong cả văn nói và văn viết. Vậy công thức của thể bị động là gì? Và làm sao để chuyển thể chủ động sang bị động?

Thể bị động trong tiếng Anh
Thể bị động trong tiếng Anh

2/Công thức passive voice

Hình thức câu bị động

Subject + To be + Past Participle

Trong câu bị động nhất định phải có “to be”. Để chuyển câu chủ động sang bị động chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc, hãy cùng mình tìm hiểu trong nội dung dưới đây.

b/Chuyển câu chủ động sang câu bị động

Khi chuyển cần lưu ý 3 yếu tố là chủ ngữ “S”, động từ chính trong câu “V” và “O”. Mình sẽ hướng dẫn các bước cụ thể, đơn giản nhất để chuyển câu chủ động thành câu bị động.

Bước 1: Xác định chủ ngữ “S”, động từ chính “V”“O” trong câu.

Bước 2: Chuyển “O” (câu chủ động) thành “S” (câu bị động).

Bước 3: Chuyển “V” chính trong câu về thể bị động như trong bảng dưới đây.

ThìThể chủ độngThể bị độngVí dụ
Thì hiện tại đơn (Simple Present)S + Vs/es + OS + am/is/are + PP + (by +O)Ex: She cleans the floor everyweekend. -> The floors is cleaned everyweekend.
Thì quá khứ đơn (Past Simple)S + Ved/V2 + OS + was/were + PP +(by +O)Ex: He finished his homework yesterday. -> His homework was finished yesterday.
Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)S + am/is/are + Ving + OS + am/is/are + being + PP +(by +O)Ex: They are taking in charge of a new project. -> The new project are being taken in charge.
Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)S + was/were + Ving + OS + was/were + being + PP +(by +O)Ex: John and David were planting some trees in the garden when I come -> Some trees were being planted in the garden by John and David when I come.
Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)S + have/has + Ved/V3 + OS + have/has + been + PP +(by +O)Ex: Jame has used this computer for 8 hours. -> This computer has been used for 8 hour by Jame.
Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)S + had + Ved/V3 + O. S + had + been + PP +(by +O)Ex: They had arranged the lass room before the students come. > The lass room had been arranged before the students come.
Thì tương lai đơn (Simple Future)S + will + V + O. S + will + be + PP + (by +O)Ex: My dad will repair the roof tomorrow. -> The roof will be repaired by my dad tomorrow.
Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous): S + will + be + Ving + O. S + will + be + being + PP + (by +O)Ex: Marry will be reparing the party when you come here tomorrow. -> The party will be being repared (by her) when you come here tomorrow.
Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) S + will + have + Ved/V3 + OS + will + have + been + PP + (by +O)Ex: They will have finished the course by the end of this month. -> The course will have been finished by the end of this month.

Bước 4: Chuyển “S” (câu chủ động) -> by “O” (câu bị động)

Những chủ ngữ không xác định trong tiếng Anh có thể được lượt bỏ như: by them, by people, by him, …

->>> Xem nhiều bài học tiếng Anh hơn tại: https://jaxtina.com/kinh-nghiem-hoc/

Ex:

Câu chủ động: She is making a speech in the next week.

Trong câu:

Chủ ngữ “She”; động từ chính “make”; túc từ “a speech”. Ta chuyển sang thể bị động như sau:

  • “A speech” (túc từ) => “A speech” (chủ ngữ)
  • “is making” => is being made.
  • “She” (chủ ngữ) => “by her” (túc từ). “by her” không xác định nên có thể có hoặc không.

=> Câu bị động: A speech is being made (by her) in the next week.

Bài tập ứng dụng:

Chuyển câu chủ động sang câu bị động

I’ll share what you need to to in the file.

We have done our homework.

He can cut out the picture.

We plant the trees in the school.

John wrote this book.

She painted the picture.

The cat has just broken the door.

The cat was chasing the mouse.

Đáp án

What you need to do in the file will be share tomorrow.

Our homework have been done by us.

The picture can be cut out (by him).

The trees in the school are planted by us.

This book was written by John.

The picture was painted by her.

The door has been broken.

The mouse was been chased by the cat.

Thể bị động trong tiếng Anh không khó để sử dụng nhưng lại rất hữu ích. Thường thì các bạn sẽ sử dụng ở thì hiện tại, thì quá khứ nên các bạn hãy luyện tập bài tập ở những thì này cho thật nhuần nhuyễn nhé!


Warning: A non-numeric value encountered in /home/shopdong/public_html/tienganh24h.net/wp-content/themes/tienganh24h/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

LEAVE A REPLY