Cách đặt giới từ At trong câu

1 Để chỉ một vị trí hoặc vị trí mà chúng ta xem là một điểm:

 • Tôi đang ngồi  bàn làm việc của tôi.

2 Để nói về các địa điểm tại các công ty, nơi làm việc khi chúng ta xem chúng là nơi hoạt động:

 • How many people are working atMicrosoft?

3 Để chỉ các hoạt động liên quan đến một nhóm người:

 • Were you at Lisa’s party? (also at the cinema, at the theatre)

4 Với trường học / cao đẳng / đại học :

 • She always did well at school.

5 Để tham khảo một địa chỉ:

 • They once lived at number 12 South George’s Street.

6 Để nói về những nơi công cộng nơi chúng tôi điều trị, chẳng hạn như phẫu thuật làm tóc hoặc bác sĩ:

 • I can’t meet at four. I’ll be at the hairdresser’s until five.

7 Để tham khảo hầu hết các cửa hàng:

 • Look what I bought at the butcher’s today.

Cách đặt giới từ On trong câu

1 Để chỉ một vị trí trên bất kỳ bề mặt nào:

 • I know I left my wallet on the table.

2 Để mô tả một vị trí dọc theo con đường hoặc dòng sông hoặc bên bờ biển hoặc bên hồ:

 • Dublin is on the east coast of Ireland.

3 Để nói về một tầng trong một tòa nhà:

 • They live on the 15th floor!

4 Để nói về thể chất trên phương tiện giao thông công cộng:

 • I was on the train when she phoned. (nhưng để nói về cách đi du lịch, chúng tôi sử dụng bằng cách : I went to Romebytrain.)

Cách đặt giới từ In trong câu

1 Để nói về các địa điểm trong một khu vực lớn hơn:

 • I know my book is somewhere in this room. Can anyone see it?

2 Để nói về nơi làm việc khi chúng ta xem chúng là một vị trí thực tế:

 • She works in an open-plan office. (nhưng chúng tôi sử dụng trên khi chúng ta nói về một trang trại: I’ve always wanted to workona farm. )

3 Với lớp học :

 • He found it difficult to concentrate inclass.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/shopdong/public_html/tienganh24h.net/wp-content/themes/tienganh24h/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

LEAVE A REPLY